Αναλύσεις νερού στον Δήμο Σπετσών

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο 1353290
Ημερομηνία έκδοσης: 28/2/2012

ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 104, ΑΘΗΝΑ 115 27
Τηλ:210 74.70.500-502, Fax:210.74.70.501

Στοιχεία Πελάτη ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ
Υπεύθυνος δειγματοληψίας: ΠΕΛΑΤΗΣ
Ημ/νία δειγματοληψίας: 23/2/2012 Ημ/νία έναρξης αναλύσεων: 24/2/2012
Ημ/νία παραλαβής: 24/2/2012 Ημ/νία περάτωσης αναλύσεων: 27/2/2012

Ταυτότητα Δείγματος : ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ -ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ
Κατάσταση Παραλαβής : Κανονική
Κωδικός δείγματος 2208357
Παράμετρος Μέθοδος Μονάδα Παραμ. Τιμή Αποτέλεσμα

Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 22 .C ISO 6222:1999 cfu/ml -0
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 37 .C ISO 6222:1999 cfu/ml -0
Κολοβακτηριοειδή ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007 cfu/100ml 0 0
Escherichia coli ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007 cfu/100ml 0 0
Εντερόκοκκοι ISO 7899-2:2000 cfu/100ml 0 0

Ταυτότητα Δείγματος : ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΟΙΜΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ -ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ
Κατάσταση Παραλαβής : Κανονική
Κωδικός δείγματος 2208358
Παράμετρος Μέθοδος Μονάδα Παραμ. Τιμή Αποτέλεσμα

Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 22 .C ISO 6222:1999 cfu/ml -14
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 37 .C ISO 6222:1999 cfu/ml -26
Κολοβακτηριοειδή ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007 cfu/100ml 0 0
Escherichia coli ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007 cfu/100ml 0 0
Εντερόκοκκοι ISO 7899-2:2000 cfu/100ml 0 0

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Η ημερομηνία και η ώρα δειγματοληψίας, ο δειγματολήπτης καθώς και τα σημεία δειγματοληψίας είναι κατά δήλωση του
πελάτη.
2. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για τα δείγματα με κωδικό αριθμό δείγματος 2208357 και 2208358 του παρόντος
πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/11-072001)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
3.Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετίζονται μόνο με τα δείγματα και τις παραμέτρους που αναλύθηκαν και δεν αφορούν
στη συνολική ποιότητα του νερού, οι παράμετροι του οποίου πρέπει να είναι σύμφωνες με όλες εκείνες που προβλέπονται από
την Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/11-07-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

4. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε μετά το πέρας 18ώρου από την ώρα δειγματοληψίας.
O Υπεύθυνος
Μικροβιολογικού Εργαστηρίου

Δημόκριτος Ρουκάς
DVM, Μικροβιολόγος – Υγιεινολόγος MSc
Quality Control Manager

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο 1353291
Ημερομηνία έκδοσης: 28/2/2012

ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 104, ΑΘΗΝΑ 115 27
Τηλ:210 74.70.500-502, Fax:210.74.70.501

Στοιχεία Πελάτη ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ
Υπεύθυνος δειγματοληψίας: ΠΕΛΑΤΗΣ
Ημ/νία δειγματοληψίας: 23/2/2012 Ημ/νία έναρξης αναλύσεων: 24/2/2012
Ημ/νία παραλαβής: 24/2/2012 Ημ/νία περάτωσης αναλύσεων: 24/2/2012

Ταυτότητα Δείγματος : ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ -ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ
Κατάσταση Παραλαβής : Κανονική
Κωδικός δείγματος 2208359
Παράμετρος Μέθοδος Μονάδα Παραμ. Τιμή Αποτέλεσμα

Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (25 .C) ISO 10523:2008 Μονάδες pH 6,5-9,5 7,5
Θολότητα ISO 7027:1999 FNU 0,53
Ηλεκτρική αγωγιμότητα (25 .C) ISO 7888:1995 μS/cm 2500 508
Οσμή Οργανοληπτικά (*) -Αποδεκτή
Γεύση Οργανοληπτικά (*) -Αποδεκτή
Χρώμα ISO 7887:1994 (*) mg/l Pt <5
Αμμώνιο (ΝΗ4) ISO 7150-1:1984 mg/l 0,50 <0,03

Ταυτότητα Δείγματος : ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΟΙΜΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ -ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ
Κατάσταση Παραλαβής : Κανονική
Κωδικός δείγματος 2208360
Παράμετρος Μέθοδος Μονάδα Παραμ. Τιμή Αποτέλεσμα

Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (25 .C) ISO 10523:2008 Μονάδες pH 6,5-9,5 7,7
Θολότητα ISO 7027:1999 FNU 0,72
Ηλεκτρική αγωγιμότητα (25 .C) ISO 7888:1995 μS/cm 2500 495
Οσμή Οργανοληπτικά (*) -Αποδεκτή
Γεύση Οργανοληπτικά (*) -Αποδεκτή
Χρώμα ISO 7887:1994 (*) mg/l Pt <5
Αμμώνιο (ΝΗ4) ISO 7150-1:1984 mg/l 0,50 <0,03

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Η ημερομηνία και η ώρα δειγματοληψίας, ο δειγματολήπτης καθώς και τα σημεία δειγματοληψίας είναι κατά δήλωση του
πελάτη.
2. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για τα δείγματα με κωδικό αριθμό δείγματος 2208359 και 2208360 του παρόντος
πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/11-072001)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
3. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετίζονται μόνο με τα δείγματα και τις παραμέτρους που αναλύθηκαν και δεν αφορούν
στη συνολική ποιότητα του νερού, οι παράμετροι του οποίου πρέπει να είναι σύμφωνες με όλες εκείνες που προβλέπονται από
την Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/11-07-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
O Υπεύθυνος
Χημικού Εργαστηρίου

Παύλος Νησιανάκης
Χημικός

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν.

 

Advertisements
This entry was posted in Φιλοξενούμενα κείμενα. Bookmark the permalink.

One Response to Αναλύσεις νερού στον Δήμο Σπετσών

 1. Ο/Η anonymi λέει:

  Τα λουλούδια θέλουν νερό κύριε Δήμαρχε

  Θα ξεκινήσω το θέμα με την ανωνυμία μου.
  Ναι, εμφανίζομαι σαν ανώνυμη και το κάνω αυτό γιατί φοβάμαι.

  Τι φοβάμαι ; Το ξέρετε καλύτερα οι έχοντες και οι κατέχοντες κύριε δήμαρχε.

  Φοβάμαι εσάς και τους ομοίους σας, τι μπορούν να μου κάνουν σε μένα και στα παιδιά μου και σε όλη την οικογένειά μου παρασκηνιακά.

  Ξέρω ξέρω τι θα πείτε. Αυτά είναι σαχλά λόγια, σήμερα έχουμε ελευθερία λόγου, και ότι έτσι και ότι αλλιώς. Παραμύθια της Χαλιμάς. Άλλωστε προανέφερα και είπα «παρασκηνιακά».

  Οπότε παρακαλώ μην μπείτε καν στον κόπο να απολογηθείτε γι αυτό το θέμα στην νέα ιστοσελίδα σας. (Αν φυσικά έχετε το θάρρος να αναρτήσετε το κείμενό μου).

  Απλά πρέπει να πω μερικά λογάκια γιατί παραπήγε το πράγμα.

  Και αυτό το κείμενο θα είναι το πρώτο από τα πολλά που κατά καιρούς θα ακολουθήσουν.

  Ημέρα της γυναίκας και ο κύριος δήμαρχος είχε την φαεινή ιδέα να κάνει μια βόλτα από διάφορα σημεία του νησιού και να χαρίσει στις γυναίκες λουλούδια.

  Ωραία κίνηση αλλά λίγο ανούσια για τις εποχές που ζούμε.

  Και μάλιστα αναφέρθησαν και τα λόγια «Ποιος άλλος δήμαρχος έκανε ποτέ τέτοια κίνηση τέτοια μέρα». Προς βαυκαλισμό ελέχθησαν ; Πάντως η κίνηση ήταν σίγουρα άγρα ψήφων και ανόρθωση της εικόνας ενός ερωτύλου δημάρχου. (Αυτό το άρωμα πλανιόνταν στην ατμόσφαιρα).

  Τα λουλούδια κύριε δήμαρχε χρειάζονται νερό για να ζήσουν έστω και μέσα στο βάζο.

  Και το νερό που έχουμε στο νησί μας, έρχεται καφέ (σκουριά) και πετρελαιωμένο.

  Σοφή θα ήταν η κίνησή σας να ξοδεύατε τα χρήματα των ανθέων στο θέμα ύδρευση.

  Δεν έχουμε ανάγκη τα λουλούδια όσο και αν η γυναικεία μας φύση το επιθυμεί, τη στιγμή που βλέπουμε τα άλλα λουλούδια (παιδιά μας) να καταναλώνουν αυτό το ακατάλληλο νερό.

  Το να βγάζετε ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα σας με τίτλο Αναλύσεις νερού στον Δήμο Σπετσών

  και να θέλετε να μας πείσετε για την καταλληλότητα του είναι το λιγότερο, γελοίο, τη στιγμή που ιδίοις όμμασι και γεύσεσι μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα.

  Σας παρακαλώ λοιπόν επιληφθείτε του θέματος εσείς που έχετε την ευθύνη και τα μέσα, γιατί πολύ φοβάμαι ότι θα έρθει μια ώρα που θα επιληφθούν τα παιδιά μας με τρόπο άσχημο και τότε δε μας σώζει τίποτε.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s